W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Informator dla interesantów

 

                  OBSŁUGA INTERESANTÓW

W  Sądzie  Okręgowym  Warszawa–Praga w Warszawie w celu usprawnienia obsługi interesantów, działa Biuro Obsługi Interesantów. W jego skład wchodzą:

Strefa obsługi znajduje się na parterze, to jest: biuro podawcze, czytelnia akt, stanowiska informacji (Sala Obsługi), Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego oraz szatnia.

Sale rozpraw znajdują się: na parterze oraz na I i II piętrze budynku.

Obsługa w strefie Interesantów odbywa się wg kolejności ustalonej poprzez system kolejkowy (automat). Numery biletów są wyświetlone nad poszczególnymi (wybranymi) stanowiskami.

W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie możliwy jest zakup zarówno gotówkowy, jak i bezgotówkowy znaków opłaty sądowej, jak również - w obu formach - dokonywanie opłat sądowych oraz opłat: grzywien, kancelaryjnych kosztów w sprawach cywilnych/karnych, zaliczek na poczet OZSS [nr konta 30 1010 1010 0073 7322 3100 0000]. W tym celu, został uruchomiony opłatomat, zlokalizowany także w strefie Biura Obsługi Interesantów (na parterze). W związku z tym, od 4 maja 2023 r., funkcjonowanie kasy jest ograniczone - zarządzenie Prezesa i Dyrektora SOWP nr 45/23 z 19.04.2023 r.

Biuro Obsługi Interesantów  nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Zasady udzielania informacji, udostępniania akt sądowych i dokumentów z akt, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 poz. 1141 z poźn.zm.)

 

SALA OBSŁUGI INTERESANTÓW

 

Sala Obsługi Interesantów jest czynna:
 • w poniedziałki w godzinach 8.3o-18.oo
 • od wtorku do piątku w godzinach 8.30-15.30
W Sali obsługi uzyskacie Państwo następujące informacje:
 • o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu; 
 • kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
 • przesłankach ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu; 
 • rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia; terminach i miejscach rozpraw; 
 • wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, numerach telefonów i godzinach ich urzędowania; adresu strony internetowej, adresów innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw.
W Sali Obsługi Interesantów udostępniane są:
 • listy kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, listy tłumaczy przysięgłych oraz listy mediatorów w zakresie właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie; 
 • podstawowe informacje o niektórych innych instytucjach pozasądowych (Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, rzecznik konsumentów, inspekcja pracy, jednostki Policji, organizacje pozarządowe itp.) oraz podmiotach udzielających bezpłatnej porady prawnej; 
 • listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności.
Uzyskanie informacji o toku postępowania jest także możliwe bez konieczności wizyty w sądzie:
 • logując się do Portalu Informacyjnego sądów apelacji warszawskiej: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login (w portalu znajdują się wszystkie podlegające publikacji orzeczenia, zarządzenia i  pisma wygenerowane w danej sprawie)
 • drogą mailową kierując zapytanie na adres: kontakt@warszawapraga.so.gov.pl ;
 • telefonicznie pod numerem: 22 417 72 72;
 • poprzez automatyczny system informacji o statusach spraw pod numerem: 22 417 72 72;
 • na stronie internetowej - w zakładce e-wokanda (odnośnie zaplanowanego terminu rozprawy, gdy znana jest sygnatura sprawy);
 • za pośrednictwem ePUAP
W Sali Obsługi Interesantów wydawane są także wcześniej zamówione dokumenty (o ile we wniosku ten sposób odbioru został wskazany).

Dokumenty z akt sprawy można zamówić składając wniosek za pośrednictwem: 
 • poczty tradycyjnej,
 • bezpośrednio w biurze podawczym.
Wzory wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej - zakładka: Biuro Obsługi Interesantów/Wzory formularzy, a także w holu budynku Sądu.

 

CZYTELNIA AKT

Czytelnia akt jest czynna:

 • w poniedziałki w godzinach 8.3o-18.oo (ostatni wgląd do akt kończy się o godzinie 17.45)
 • od wtorku do piątku w godzinach 8.30-15.30

Zamówienie akt na dany dzień  jest możliwe najpóźniej do godziny 13.oo. Czas oczekiwania na akta wynosi do dwóch godzin, o ile bieg sprawy pozwala na ich udostępnienie.

Akta do Czytelni możecie Państwo zamówić:

• telefonicznie pod numerem: 22 417 73 73;
• drogą elektroniczną na adres e-mail: czytelnia@warszawapraga.so.gov.pl ;
• lub osobiście w Czytelni

 

BIURO PODAWCZE

 

Biuro Podawcze jest czynne:

 • w poniedziałki w godzinach 8.30-18.00
 • od wtorku do piątku w godzinach 8.30-15.30

Pracownik przyjmujący dokumenty nie dokonuje sprawdzenia ich poprawności. Aby upewnić się, czy składana korespondencja jest kompletna/poprawna proszę zgłosić się do stanowisk informacyjnych w Sali Obsługi Interesantów.

 

SEKRETARIAT RZECZNIKA PRASOWEGO 

Rzecznik Prasowy: SSO Michał Bukiewicz 

Kontakt z sekretariatem Rzecznika Prasowego:

PUNKT INFORMACYJNY KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

 

Punkt jest czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 - 15:30

Wnioski dot. osób fizycznych oraz podmiotów zbiorowych podlegają opłacie:

 • wnioski składane drogą tradycyjną, czyli w formie pisemnej w punkcie KRK - 30 zł;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-KRK https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web - 20 zł.

 

 

 

Powiadom znajomego