W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


karty usług i wzory pism

Wersja strony w formacie XML

Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie nr 18/21 z dnia 1 marca 2021 roku wprowadzono do stosowania, opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości:

  1. Standardy obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym
  2. Katalog usług wraz z kartami usług dla interesantów sądów powszechnych - dla sądów okręgowych oraz
  3. Katalog procedur wraz procedurami świadczenia usług.

W ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiony został także portal internetowy - dostępny pod adresem: https://wsoi.ms.gov.pl, gdzie oprócz informacji dotyczących określonych postępowań znajdą również Państwo wzory wniosków i pism procesowych oraz formularzy stanowiących załączniki do poszczególnych kart usług (zakładka "Do pobrania").

Poniżej prezentujemy karty usług i wzory opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a także dodatkowe wzory pism i broszury informacyjne zredagowane przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie:

PION CYWILNY

INFORMOWANIE OSÓB UPRAWNIONYCH O STANIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NA PODSTAWIE DANYCH Z SĄDOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - karta usługi 1/K/UP/CiG

wzór 1a Wniosek o informację o stanie sprawy - dotyczy karty usługi 1/K/UP/CiG


UDOSTĘPNIANIE OSOBOM UPRAWNIONYM AKT SPRAWY W CELU ICH PRZEGLĄDANIA LUB SPORZĄDZANIA FOTOKOPII - karta usługi 2/K/UP/CiG

wzór 2a wniosek o wgląd w akta sprawy - dotyczy karty usługi 2/K/UP/CiG

wzór 2b wniosek o wykonanie kserokopii/fotokopii/wydanie wydruku z akt sprawy - dotyczy karty usługi 3/K/UP/CiG


WYDAWANIE ODPISÓW I KOPII DOKUMENTÓW NA PODSTAWIE SĄDOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LUB AKT SĄDOWYCH - karta usługi 3/K/UP/CiG

wzór 3a wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia - dotyczy karty usługi 3/K/UP/CiG


WYDAWANIE ZAPISU DŹWIĘKU ALBO OBRAZU I DŹWIĘKU Z POSIEDZENIA LUB ROZPRAWY - karta usługi 4/K/UP/CiG

wzór 4a wniosek o udostępnienie elektronicznego protokołu zapisu rozprawy - dotyczy karty usługi 4/K/UP/CiG


INFORMACJA O OPŁATACH I KOSZTACH SĄDOWYCH, SPOSOBIE ICH UISZCZENIA ORAZ SPOSOBIE UBIEGANIA SIĘ O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH - karta usługi 5/K/UP/CiG

wzór 5a wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych - dotyczy usługi 5/K/UP/CiG

ulotka informacyjna dot opłat sądowych


INFORMACJA O PRZESŁANKACH I SPOSOBIE USTANOWIENIA ADWOKATA LUB RADCY PRAWNEGO Z URZĘDU - karta usługi 6/K/UP/CiG

wzór 6a wniosek o pełnomocnika z urzędu - dotyczy usługi 6/K/UP/CiG


INFORMACJA O FUNKCJONUJĄCYM SYSTEMIE DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ - karta usługi 7/K/UP/CiG

ulotka informacyjna dotycząca instytucji i punktów świadczących darmową pomoc prawną


INFORMACJA O ZASADACH USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM - karta usługi 8/K/UP/CiG

wzór 8a wniosek o usprawiedliwienie nieobecności - dotyczy karty usługi 8/K/UP/CiG


INFORMACJA O ZASADACH ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY I UTRACONYCH ZAROBKÓW LUB DOCHODÓW DLA ŚWIADKÓW - karta usługi 9/K/UP/CiG

wzór 9a wniosek o zwrot kosztów podróży/utraconego zarobku - dotyczy karty usługi 9/K/UP/CiG


INFORMACJA O UZYSKANIU KLAUZULI WYKONALNOŚCI LUB STWIERDZENIA PRAWOMOCNOŚCI ORZECZENIA - karta usługi 10/K/UP/CiG:

wzór 10a wniosek o klauzulę wykonalności - dotyczy karty usługi 10/K/UP/CiG

wzór 10b wniosek stwierdzenie prawomocności orzeczenia i wydanie jego odpisu - dotyczy karty usługi 10/K/UP/CiG


INFORMACJA O PORTALU INFORMACYJNYM - karta usługi 11/K/UP/CiG:

ulotka informacyjna dotycząca portalu informacyjnego sądów apelacji warszawskiej


INFORMACJA O SKARDZE NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO - karta usługi 12/K/UP/CiG

wzór 12a skarga na przewlekłość postępowania - dotyczy karty usługi 12/K/UP/CiG


INFORMACJA O WYKAZIE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII SPRAW Z OBSZARU CAŁEGO KRAJU, ROZPOZNAWANYCH PRZEZ WYZNACZONY SĄD POWSZECHNY - karta usługi 13/K/UP/CiG


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZENIA SPORU W DRODZE MEDIACJI W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SPRAW, ZASADACH I PROCEDURZE MEDIACJI ORAZ SPOSOBIE KONTAKTU Z MEDIATOREM - karta usługi 14/K/UP/CiG


INFORMACJA O LEKARZACH SĄDOWYCH, BIEGŁYCH SĄDOWYCH, TŁUMACZACH PRZYSIĘGŁYCH WPISANYCH NA LISTĘ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI - karta usługi 15/K/UP/CiG

ulotka informacyjna dotycząca lekarzy sądowych


INFORMACJA O ROZWODZIE - karta usługi 31/K/UU/SO

wzór 31a pozew o rozwód - dotyczy karty usługi 31/K/UU/SO


INFORMACJA O SEPARACJI - karta usługi 32/K/UU/SO

wzór 32a pozew o separację - dotyczy karty usługi 32/K/UU/SO

wzór 32b wniosek zgodny stron o separację (gdy nie posiadają małoletnich dzieci) - dotyczy karty usługi


INFORMACJA O UBEZWŁASNOWOLNIENIU - karta usługi 33/K/UU/SO

wzór 33a wniosek o ubezwłasnowolnienie - dotyczy karty usługi 33/K/UU/SO


INFORMACJA O POZWIE O ZAPŁATĘ (WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU POWYŻEJ 75 000 zł) - karta usługi 34/K/UU/SO

wzór 34a pozew o zapłatę - dotyczy karty usługi 34/K/UU/SO


APELACJA - karta usługi 35/K/UU/SO

wzór 35a apelacja - dotyczy karty usługi 35/K/UU/SO


ZAŻALENIE - karta usługi 36/K/UU/SO

wzór 36a zażalenie - dotyczy 36/K/UU/SO


SKARGA NA ORZECZENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO - karta usługi 37/K/UU/SO

wzór 37a skarga na orzeczenie referendarza sadowego - dotyczy karty usługi 37/K/UU/SO


SKARGA KASACYJNA - karta usługi 38/K/UU/SO


SKARGA O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA - karta usługi 39/K/UU/SO

wzór 39a skarga o wznowienie postępowania - dotyczy karty usługi 39/K/UU/SO


INFORMACJA O ODWOŁANIU OD DECYZJI ORGANÓW RENTOWYCH LUB ORZECZEŃ WOJEWÓDZKICH ZESPOŁÓW DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - karta usługi 48/K/UU/SO

wzór 48a odwołanie od decyzji organów rentowych lub orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotyczy karty usługi 48/k/uu/so


Dodatkowe wzory pism wytworzone w celu ułatwienia Państwu korespondencji z Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie - pion cywilny:

wzór D1 - wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącej się sprawie

wzór D2 - wskazanie numeru konta

wzór D3 - wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w sprawie cywilnej

wzór D6 - wniosek o rejestracje czasopisma, dziennika

wzór D9 - pełnomocnictwo dla osoby najbliższej

wzór D10 - wniosek o wydanie oryginałów dokumentów ze sprawy

wzór D11 - pismo przewodnie do uzupełnienie braków

wzór D12 - informacja o zmianie adresu

wzór D13 - pismo do sprawy w uzupełnieniu pozwu/wniosku

wzór D14 - skarga na czynności komornika (wnosi się do sądu rejonowego)

wzór D15 - wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

PION KARNY

INFORMOWANIE OSÓB UPRAWNIONYCH O STANIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NA PODSTAWIE DANYCH Z SĄDOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - karta usługi 16/K/UP/K

wzór 16a wniosek o udzielenie informacji o sprawie - dotyczy KARTY USŁUGI 16/K/UP/K


UDOSTĘPNIANIE OSOBOM UPRAWNIONYM AKT SPRAWY W CELU ICH PRZEGLĄDANIA LUB SPORZĄDZANIA FOTOKOPII - karta usługi 17/K/UP/K:

wzór 17a wniosek o wgląd w akta sprawy - dotyczy KARTY USŁUG 17/K/UP/K

wzór 17b wniosek o wydanie fotokopii, wydruku, kserokopii z akt sprawy - dotyczy KARTY USŁUGI 17/K/UP/K


WYDAWANIE ODPISÓW I KOPII DOKUMENTÓW Z AKT SĄDOWYCH - karta usługi 18/K/UP/K

wzór 18a wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia - dotyczy KART USŁUGI 18/K/UP/K


WYDAWANIE ZAPISU DŹWIĘKU ALBO OBRAZU I DŹWIĘKU Z POSIEDZENIA LUB ROZPRAWY - karta usługi 19/K/UP/K

wzór 19a wniosek o wydanie elektronicznego zapisu protokołu rozprawy - dotyczy KARTY USŁUGI 19/K/UP/K


INFORMACJA O OPŁATACH I KOSZTACH SĄDOWYCH, SPOSOBIE ICH UISZCZENIA ORAZ SPOSOBIE UBIEGANIA SIĘ O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH - karta usługi 20/K/UP/K

wzór 20a wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych - dotyczy KARTY USŁUGI 20/K/UP/K

ulotka informacyjna dotycząca opłat sądowych


INFORMACJA O PRZESŁANKACH I SPOSOBIE WYZNACZENIA PEŁNOMOCNIKA/OBROŃCY Z URZĘDU - karta usługi 21/K/UP/K

wzór 21a wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu - dotyczy KARTY USŁUGI 21/K/UP/K


INFORMACJA O FUNKCJONUJĄCYM SYSTEMIE DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ - karta usługi 22/K/UP/K

ulotka informacyjna dotycząca instytucji i punktów świadczących darmową pomoc prawną


INFORMACJA O ZASADACH USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM - karta usługi 23/K/UP/K

wzór 23a wniosek o usprawiedliwienie nieobecności - dotyczy  KARTY USŁUGI 23/K/UP/K


INFORMACJA O ZASADACH ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY I UTRACONYCH ZAROBKÓW LUB DOCHODÓW DLA ŚWIADKÓW - karta usługi 24/K/UP/K

wzór 24a wniosek o zwrot kosztów podróży i utraconego zarobku - dotyczy KARTY USŁUGI 24/K/UP/K


INFORMACJA O UZYSKANIU KLAUZULI WYKONALNOŚCI LUB STWIERDZENIA PRAWOMOCNOŚCI ORZECZENIA - karta usługi 25/K/UP/K

wzór 25a wniosek o klauzulę wykonalności - dotyczy KARTY USŁUGI 25/K/UP/K


INFORMACJA O PORTALU INFORMACYJNYM - karta usługi 26/K/UP/K

ulotka informacyjna dotycząca portalu informacyjnego sądów apelacji warszawskiej


INFORMACJA O SKARDZE NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO - karta usługi 27/K/UP/K

wzór 27a wniosek o stwierdzenie przewlekłości postępowania - dotyczy KARTY USŁUGI 27/K/UP/K


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZENIA SPORU W DRODZE MEDIACJI W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SPRAW, ZASADACH I PROCEDURZE MEDIACJI ORAZ SPOSOBIE KONTAKTU Z MEDIATOREM - karta usługi 28/K/UP/K


INFORMACJA O LEKARZACH SĄDOWYCH, BIEGŁYCH SĄDOWYCH, TŁUMACZACH PRZYSIĘGŁYCH WPISANYCH NA LISTĘ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI - karta usługi 29/K/UP/K

ulotka informacyjna dotycząca lekarzy sądowych


INFORMACJE O OSOBACH ORAZ O PODMIOTACH ZBIOROWYCH NA PODSTAWIE DANYCH ZGROMADZONYCH W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM (ELEKTRONICZNY DOSTĘP DO KRK) ORAZ ZASADY UZYSKIWANIA INFORMACJI Z KRK DROGĄ TRADYCYJNĄ - karta usługi  30/K/UP/K

wzór 30a zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o osobie - dotyczy KARTY USŁUGI 30/K/UP/K

wzór 30b zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym - dotyczy KARTY USŁUGI 30/K/UP/K


INFORMACJA O WYROKU ŁĄCZNYM - karta usługi 40/K/UU/SO

wzór 40a wniosek o wydanie wyroku łącznego - dotyczy KARTY USŁUGI 40/K/UU/SO


INFORMACJA O ZATARCIU SKAZANIA - karta usługi 41/K/UU/SO

wzór 41a wniosek o zatarcie skazania - dotyczy KARTY USŁUG 41/K/UU/SO


INFORMACJA O UDZIELENIU ZEZWOLENIA NA ODBYCIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO - karta usługi 42/K/UU/SO

wzór 42a wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - dotyczy KARTY USŁUGI 42/K/UU/SO


APELACJA - karta usługi 43/K/UU/SO


ZAŻALENIE - karta usługi 44/K/UU/SO

wzór 44a zażalenie - dotyczy KARTY USŁUGI 44/K/UU/SO


SKARGA NA WYROK SĄDU ODWOŁAWCZEGO - karta usługi 45/K/UU/SO


KASACJA - karta usługi 46/K/UU/SO


WNIOSEK O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA - karta usługi 47/K/UU/SO


Dodatkowe wzory pism wytworzone w celu ułatwienia Państwu  korespondencji z Sądem  Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie - pion karny:


wzór D1 wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu

wzór D2 wskazanie numeru konta

wzór D4 wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w sprawach karnych

wzór D7 wniosek o zezwolenie na widzenie

wzór D8 oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego

wzór D12 informacja o zmianie adresu

Niektóre formularze i wzory ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym:
pozew - formularz „P”
pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz „WD”
odpowiedź na pozew - formularz „OP”
pozew wzajemny - formularz „PW”
sprzeciw od wyroku zaocznego-zarzuty od nakazu zapłaty-sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz „SP”
dane uzupełniające stron lub pełnomocników - formularz „DS”
wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym


Formularze uzasadnień w sprawach karnych 
(na stronie: http://www.gov.pl/sprawiedliwosc/program-zeus opublikowane są pliki instalacyjne do systemu ZEUS, umożliwiającego edycję poniżej wymienionych formularzy w wersji elektronicznej)

  • wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego (UK 1) - Plik word Załącznik nr 1 – Uzasadnienie – formularz UK 1,
  • wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji – wyroku wydanego w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 58 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks postępowania karnego (UWO) - Plik word Załącznik nr 2 – Uzasadnienie – formularz UWO,
  • wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji – wyroku łącznego (UWŁ) - Plik word Załącznik nr 3 – Uzasadnienie – formularz UWŁ,
  • wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego (UK 2) - Plik word Załącznik nr 4 – Uzasadnienie – formularz UK 2,
  • wzór załącznika do formularza uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego - Plik word Załącznik nr 5 – Załącznik do formularza UK 2,
  • wzór formularza uzasadnienia wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania (UWP) - Plik word Załącznik nr 6 – Uzasadnienie – formularz UWP

Wzory pism publikowane w broszurach informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości:


Broszura „Obywatel w postępowaniu cywilnym”
Wzór nr 1 – Pozew
Wzór nr 2 – Wniosek
Wzór nr 3 – Apelacja
Wzór nr 4 – Zażalenie
Wzór nr 5 – Sprzeciw od nakazu zapłaty
Wzór nr 6 – Sprzeciw od wyroku zaocznego
Wzór nr 7 – Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
Wzór nr 8 – Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
• Wzór nr 9 – wniosek o przywrócenie terminu 8

Broszura „Obywatel w postępowaniu karnym”
Wzór nr 1 – Prywatny akt oskarżenia
Wzór nr 2 – Apelacja
Wzór nr 3 – Zażalenie
Wzór nr 4 – Skarga w postępowaniu wykonawczym
Wzór nr 5 – Wniosek o obrońcę z urzędu
Wzór nr 6 – Wniosek o przywrócenie terminu

Broszura „Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym”
Wzór nr 1 – Skarga
Wzór nr 2 – Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Wzór nr 3 – Zażalenie na postanowienie
Wzór nr 4 – wniosek o przywrócenie terminu

Inne broszury, wzory i formularze – dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: w sekcji Załatw sprawę/Pobierz broszury i publikacje oraz w sekcji Załatw sprawę/Pobierz formularz lub informację


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane