W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Wzory i formularze

Wersja strony w formacie XML

W celu ułatwienia korespondencji z Sądem proponujemy wykorzystanie druków:

1. wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia
2. wniosek o zezwolenie na widzenie 
3. wniosek o nadanie klauzuli wykonalności 
4. wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia wydanego w postępowaniu karnym 
5. wniosek o sporządzenie uzasadnienia wydanego w postępowaniu cywilnym 
6. pełnomocnictwo dla najbliższej osoby 
7. wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy 
8. wniosek o wgląd w akta sprawy 
9. wniosek o wydanie oryginałów dokumentów z akt sprawy 
10. wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu 
11. wniosek o ustanowienie obrońcy/pełnomocnika z urzędu
12. pismo przewodnie do uzupełnienia braków  
13. wniosek - dozór elektroniczny
14. wniosek o zwrot kosztów podróży/ utraconego wynagrodzenia
15. informacja o zmianie adresu
16. pismo do sprawy w uzupełnieniu pozwu lub wniosku
17. wskazanie nr konta bankowego
18. wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
19. wniosek o rejestrację czasopism
20. wniosek o wydanie elektronicznego zapisu protokołu rozprawy
21. wniosek o stwierdzenie prawomocności orzeczenia i wydanie jego odpisu
22. pozew o zapłatę
23. pozew o rozwód bez orzekania o winie
24. skarga na przewlekłość postępowania
25. zgodny wniosek o separację
26. wniosek o ubezwłasnowolnienie
27. odwołanie od decyzji organu rentowego
28. wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
29. skarga na czynności komornika
30. wniosek o legalizację dokumentu
31. wniosek o usprawiedliwienie nieobecności
32. oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego
33. wniosek o zatarcie skazania
34. wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego


                                   

Niektóre formularze ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:


Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym:
pozew - formularz „P”
pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz „WD”
odpowiedź na pozew - formularz „OP”
pozew wzajemny - formularz „PW”
sprzeciw od wyroku zaocznego-zarzuty od nakazu zapłaty-sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz „SP”
dane uzupełniające stron lub pełnomocników - formularz „DS”
wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Formularze uzasadnień w sprawach karnych 
(na stronie: http://www.gov.pl/sprawiedliwosc/program-zeus opublikowane są pliki instalacyjne do systemu ZEUS, umożliwiającego edycję poniżej wymienionych formularzy w wersji elektronicznej)
  • wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego (UK 1) - Plik word Załącznik nr 1 – Uzasadnienie – formularz UK 1,
  • wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji – wyroku wydanego w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 58 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks postępowania karnego (UWO) - Plik word Załącznik nr 2 – Uzasadnienie – formularz UWO,
  • wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji – wyroku łącznego (UWŁ) - Plik word Załącznik nr 3 – Uzasadnienie – formularz UWŁ,
  • wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego (UK 2) - Plik word Załącznik nr 4 – Uzasadnienie – formularz UK 2,
  • wzór załącznika do formularza uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego - Plik word Załącznik nr 5 – Załącznik do formularza UK 2,
  • wzór formularza uzasadnienia wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania (UWP) - Plik word Załącznik nr 6 – Uzasadnienie – formularz UWP

Wzory pism publikowane w broszurach informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości:


Broszura „Obywatel w postępowaniu cywilnym”
Wzór nr 1 – Pozew
Wzór nr 2 – Wniosek
Wzór nr 3 – Apelacja
Wzór nr 4 – Zażalenie
Wzór nr 5 – Sprzeciw od nakazu zapłaty
Wzór nr 6 – Sprzeciw od wyroku zaocznego
Wzór nr 7 – Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
Wzór nr 8 – Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
• Wzór nr 9 – wniosek o przywrócenie terminu 8

Broszura „Obywatel w postępowaniu karnym”
Wzór nr 1 – Prywatny akt oskarżenia
Wzór nr 2 – Apelacja
Wzór nr 3 – Zażalenie
Wzór nr 4 – Skarga w postępowaniu wykonawczym
Wzór nr 5 – Wniosek o obrońcę z urzędu
Wzór nr 6 – Wniosek o przywrócenie terminu

Broszura „Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym”
Wzór nr 1 – Skarga
Wzór nr 2 – Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Wzór nr 3 – Zażalenie na postanowienie
Wzór nr 4 – wniosek o przywrócenie terminu

Inne broszury, wzory i formularze – dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: w sekcji Załatw sprawę/Pobierz broszury i publikacje oraz w sekcji Załatw sprawę/Pobierz formularz lub informację

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane