W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO), informujemy:

Administratorami przetwarzanych w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie danych osobowych:

 • sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,
 • referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,
 • biegłych sądowych, mediatorów oraz ławników,
 • kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2

są Prezes i Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) jest Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Okręgowy Warszaw-Praga w Warszawie.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych poza postępowaniami sądowymi jest Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie lub Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie - każdy w zakresie realizowanych zadań.

dane kontaktowe Administratorów Danych Osobowych:

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa
tel.: 22 417 72 72

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
ul. Poligonowa 3 04-051 Warszawa
e-mail:  sekr.prezesa@warszawapraga.so.gov.pl
tel.: 22 417 74 33

Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
ul. Poligonowa 3

04-051 Warszawa
e-mail: sekr.dyrektora@warszawapraga.so.gov.pl
tel.: 22 417 74 60

Minister Sprawiedliwości

 1. Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 2. tel. 22 52-12-888
 3. e-mail: kontakt@ms.gov.pl

(adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi, w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć),  

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych - Łukaszem Grabowskim za pośrednictwem

 • poczty e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl,
 • pisemnie pod adresem ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa lub pod numerem telefonu: 22 417 74 42.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 • prowadzenia procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
 • realizacji umów cywilnoprawnych,
 • realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenia sprawozdawczości,
 • prowadzenia działalności finansowej,
 • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 • sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
 • realizacji zadań z zakresu działalności ławników, biegłych i mediatorów,
 • przeprowadzania kontroli i audytów,
 • realizacji szkoleń,
 • realizacji praktyk i staży,
 • udostępniania informacji publicznej,
 • rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
 • udzielania informacji telefonicznych uprawnionym osobom,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

Podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO lub odpowiednio art. 13, 14 uDODO.

Prawa osób, których dane są przetwarzane:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,
 • usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 • ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi:

 1. do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
 2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie poza postępowaniem sądowym, w ramach działalności administracyjnej sądu, narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowane decyzji:
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Udostępnianie danych oraz zamiar przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.


Pliki do pobrania:

Szczegółowe klauzule informacyjne zamieszczone są poniżej:

 1. klauzula informacyjna dla biegłych sądowych (PLIK DOCX, 15.42 KB), otwiera się w nowym oknie
 2. klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników (PLIK DOCX, 15.37 KB), otwiera się w nowym oknie
 3. klauzula informacyjna dla pracowników i byłych pracowników (PLIK DOCX, 15.68 KB), otwiera się w nowym oknie
 4. klauzula informacyjna dla ławników (PLIK DOCX, 15.07 KB), otwiera się w nowym oknie
 5. klauzula informacyjna dla mediatorów (PLIK DOCX, 15.16 KB), otwiera się w nowym oknie
 6. klauzula informacyjna dla osób dzwoniących do sądu (PLIK DOCX, 15.15 KB), otwiera się w nowym oknie
 7. klauzula informacyjna dla osób składających petycje (PLIK DOCX, 14.77 KB), otwiera się w nowym oknie
 8. klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski (PLIK DOCX, 14.86 KB), otwiera się w nowym oknie
 9. klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej (PLIK DOCX, 14.76 KB), otwiera się w nowym oknie
 10. klauzula informacyjna dla stron - sprawy cywilne (PLIK DOCX, 14.93 KB), otwiera się w nowym oknie
 11. klauzula informacyjna dla stron - sprawy karne (PLIK DOCX, 15.23 KB), otwiera się w nowym oknie
 12. klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego (PLIK DOCX, 15.34 KB), otwiera się w nowym oknie
 13. klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych w zamówieniach publicznych (PLIK DOCX, 15.83 KB), otwiera się w nowym okniePowiadom znajomego